Kosteusmittaukset

Laitteen toiminta

 

kosteusmittari havaitsee lasikuitu- tai puukosteuden mittaamalla matalataajuisen vaihtovirran avulla mittauskohteen aiheuttaman näennäisvastuksen laitteen ainutlaatuisten sähköä johtavaa Coplanar-kumia olevien elektronien välillä.
-Meriveden johtavuus on huomattavasti makeaa vettä suurempi. Siksi laitteessamme on omat mittausalueet niin meriveden kuin makean veden mittaamiseen.

Esimerkkejä:

 
Kosteusmittarin havaitsema ongelma. Maali ja primeri hiottu.

Lasikuidun osmoosi: Osmoottinen veden kerääntyminen lasikuidun ja muovilaminaatin väliin lisää dramaattisesti veneen painoa ja heikentää rakenteen kestävyyttä. Pitkälle edennyt osmoosi aiheuttaa pintaan näkyviä pullistumia. kosteusmittausta käytetään:

– havaitsemaan osmoosi jo paljon ennen pullistumien syntyä
– määrittelemään kosteudelle altistunut alue
– tarkistamaan kuivauksen etenemistä
– tarkistamaan rakenne ennen uudelleen päällystämistä

Kilpaveneen painon kontrollointi: On tärkeää ettei kilpailtaessa kuljeteta yhtään ylimääräistä kiloa. Kosteusmittarin avulla:
– tarkistetaan rakenteen optimaalinen kuivuus ennen maalaamista tms. jälkikäsittelyä ja vesillelaskua
Puukosteus: Jotta taataan maalin, lakan tai muun jälkikäsittelyn kestävyys, on tärkeää ettei alle jää kosteutta loukkuun. kosteusmittarilla

– saadaan tehtyä nopea mutta perusteellinen koko veneen kartoitus kuljettamalla laitetta pitkin lankkuja, paneeleita tai muita laajoja pintoja
– voidaan etsiä kosteutta tai vuotoja myös kansien alta tai kantavista rakenteista

Reagoi ajoissa ja tilaa meidät mittaamaan veneesi pohjan kosteus !